top of page

Código de adhesión

O seguinte código acórdase cando te inscribas e debes manterse en todo momento

Cada participante ten dereito a:

 • Mostrar respecto polos demais

 • Participar activamente nun ambiente non ameazante

 • Participa nun ambiente seguro e saudable

 • Obter privacidade persoal e confidencialidade

 • Estar informado das políticas e procedementos

 • Recibir información sobre os servizos dispoñibles

 • Dar a oportunidade de participar na toma de decisións

 • Respectar as diferenzas culturais, relixiosas e persoais

Cada participante ten a responsabilidade de:

 • Cumpre as políticas e os requisitos de Longbeach PLACE Inc

 • Actuar de forma responsable

 • Respectar os dereitos dos demais

 • Garantir que os dereitos dos demais non se vexan comprometidos

 • Respectar o espazo persoal dos demais

 • Mostrar respecto polos bens alleos

 • Deixar as instalacións en condicións limpas e ordenadas despois do uso

bottom of page